den moderne klokkestreng
 
 
 
 
 
 
 
 

Charlottenborgs Forårsudstilling 2008

På forårsudstillingen på Charlottenborg 2008 fik jeg antaget værket "Tre Generationer". Det er 6 unikke klokkestrenge, som hænger frit i rummet. Bredden er 21 cm. og længden 305 cm.

Jeg har i disse klokkestrenge valgt at udnytte textilets transparente egenskab ved at arbejde med to sider, som hænger tæt op af hinanden, bagside mod bagside. Herved blandes de 2 siders mønstre.

Som titlen "Tre Generationer" angiver, er klokkestrengenes tema begivenheder eller særlige hændelser i henholdsvis min farmors liv, min fars liv og mit eget liv.

Det har været mit mål at klokkestrengene skulle vise den personlige historie, uden at udlevere det private. Det er tre navngivne liv, som ligeså godt kunne være mange andres liv. Klokkestrengene viser ikke kun de glamourøse højdepunkter, som vi normalt fremhæver. Jeg har forsøgt at foretage en nøgtern udvælgelse af fixpunkter, som har været med til at forme personernes liv. En udvælgelse som sætter tanker igang om hændelser, valg og betydning. Hvornår er et liv indholdsrigt?